V následujících řádcích pro Vás přinášíme pár užitečných informací.

Nákup nemovitosti ve Španělsku, které je součástí EU, vykazuje některé odlišnosti v porovnání s procesem, na který jsme zvyklí z ČR. Díky těmto odlišnostem se rozhodně doporučuje využít služeb ověřené realitní kanceláře.  

Jako občan ČR a člen EU si mohu v rámci Evropské unie, jejíž součástí jsou i Kanárské ostrovy, pořídit nemovitost. Pokud se rozhodnete si nemovitost ve Španělsku pořídit, je nutné vyřízení tzv. NIE (Número de Identidad de Extranjero), neboli identifikační číslo cizince. O tento doklad je třeba požádat na cizinecké policii a proces získání NIE je poměrně jednoduchý. Dostavíte se osobně na cizineckou policii a vyplníte jednoduchý formulář s Vašimi osobními údaji. Připravíte si s sebou cestovní pas nebo občanský průkaz a 2 jeho kopie. Dále zaplatíte poplatek ve výši cca 10 € prostřednictvím platebního příkazu v bance či v bankomatu. Po předložení potvrzení o úhradě poplatku obdržíte Váš doklad NIE.

NIE budete potřebovat téměř denně. Ať už při založení bankovního účtu, nákupu auta, přehlášení odběrného místa elektřiny nebo např. při vyřízení rybářského lístku. Ideálně pokud se Vaše číslo NIE naučíte zpaměti, protože odteď Vás bude stále provázet.

Image

Dalším krokem je zřízení bankovního účtu u některé ze španělských bank. Tento krok je důležitý, neboť z tohoto bankovního účtu bude v případě podpisu kupní smlouvy uhrazena kupní cena. Úhrada kupní ceny probíhá vždy přes banku, aby bylo možné prokázat původ finančních prostředků. Kupní cenu nelze hradit v hotovosti.

Pokud ještě nemáte svou vysněnou nemovitost vybranou, zbývá učinit tento krok. Ve chvíli, kdy máte svou nemovitost vybranou, je třeba zkontrolovat dokumentaci k nemovitosti předloženou prodávajícím. Při této kontrole dokumentace Vám zkušená realitní kancelář poskytne plnou podporu. Tento krok je velmi důležitý, neboť se poměrně často objevují v nabývacích titulech, katastru či registru vlastnictví nesrovnalosti, které je třeba dát ještě před podpisem kupní smlouvy do pořádku. Po zjištění stavu nemovitosti je dobré sepsat rezervační nebo předkupní smlouvu, ve které se stanoví cena, podmínky nákupu a lhůty pro dokončení procesu nákupu. Při podpisu předkupní smlouvy je obvyklé složit rezervační poplatek ve výši 10 % z kupní ceny.

Poté následuje příprava notářské kupní smlouvy a její podpis u notáře se složením zbývající části kupní ceny. V tomto okamžiku se stáváte majitelem Vaší vysněné nemovitosti. Notář zajistí přepis vlastníka v katastru a registru vlastnictví a odvod daně z nabytí nemovitosti ve výši 6,5 % kupní ceny. Notář také obvykle u cizích státních příslušníků vyžaduje přítomnost tlumočníka ze španělského jazyka.

Image

Při nákupu nemovitosti je třeba také stanovit daňového reprezentanta, který Vás bude zastupovat při jednáních s finančním úřadem a při odvodu daní.

Po realizaci nákupu je také třeba provést změnu odběratelů elektřiny, vody, svozu odpadu, případně telefonu či internetu apod.

Ačkoliv se Vám může zdát celý tento proces nákupu nemovitosti složitý, můžeme Vám poskytnout adekvátní odbornou podporu a celým procesem Vás bezpečně provést. Nabízíme realitní služby, daňovou reprezentaci, tlumočnické služby i následnou správu a kontrolu Vaší nemovitosti v době Vaší nepřítomnosti.

Naši kompletní nabídku nemovitostí naleznete zde.